Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 26. března 2018 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 17.03.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 16. 3. 2018 od 19 hodin v pohostinství U Růženky.
Vyvěšeno: 06.03.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Obecní úřad Pšánky oznamuje občanům poplatek za komunální odpad na rok 2018
Obecní úřad Pšánky oznamuje občanům poplatek za komunální odpad na rok 2018: 300,- Kč na osobu s trvalým pobytem; 200,- Kč na dítě do 15 let; 300,- Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek ze psa činí 50,- Kč. Poplatek lze uhradit 16.3.2018 od 18 hod. v místním hostinci. Poplatek lze uhradit na obecním úřadě: každé pondělí od 19 - 20 hodin do 16. 4.2018; nebo platbou na obecní účet: 37026511/0100. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. května kalendářního roku.
Vyvěšeno: 06.03.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za r. 2017.
Vyvěšeno: 06.03.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 7/2017
Vyvěšeno: 29.01.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet obce Pšánky na rok 2018.
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Strategický rozvoj
Strategický rozvoj obce Pšánky na období 2017 - 2027
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2018
Vyvěšeno: 04.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Výhled rozpočtu
Středobý výhled rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2018 - 2022
Vyvěšeno: 10.11.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2018
Vyvěšeno: 10.11.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Strategický rozvoj
Strategický rozvoj obce Pšánky na rok 2017 - 2027
Vyvěšeno: 19.10.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020.
Vyvěšeno: 03.10.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
Vyvěšeno: 18.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Závěrečný účet obce Pšánky za rok 2016
Obec Pšánky: Výkaz Fin 2-12-M; Rozvaha k 31. 12. 2016; Výkaz zisku a ztráty za rok 2016; Příloha účetní uzávěrky za rok 2016; Protokol – Finanční výbor; Protokol – Kontrolní výbor; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pšánky, IČ. 48146994 za rok 2016. Ostatní doplňující údaje: Údaji o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a další finanční operace, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pšánky za rok 2016 jsou přílohou tohoto závěrečného účtu a k nahlédnutí na obecním úřadě.
Vyvěšeno: 20.06.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Návrh závěrečného účtu obce Pšánky za rok 2016
Obec Pšánky: Výkaz Fin 2-12-M; Rozvaha k 31. 12. 2016; Výkaz zisku a ztráty za rok 2016; Příloha účetní uzávěrky za rok 2016; Protokol – Finanční výbor; Protokol – Kontrolní výbor; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pšánky, IČ. 48146994 za rok 2016. Ostatní doplňující údaje: Údaji o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a další finanční operace, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pšánky za rok 2016 jsou přílohou tohoto závěrečného účtu a k nahlédnutí na obecním úřadě.
Vyvěšeno: 31.05.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Rozpočet
Schválený rozpočet Mikroregionu Nechanicko na rok 2017
Vyvěšeno: 23.03.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
 
Created by Obec Pšánky