Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Nouzový stav
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření.
Vyvěšeno: 14.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozhodnutí č. 2
Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu. Nařizuje na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchycích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty).
Vyvěšeno: 18.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Opatření v souvislosti s nouzovým stavem a vydanými mimořádnými opatřeními
Na základě vyhlášení nouzového stavu a vydaných mimořádných opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě bylo rozhodnuto o:
- Zrušení jarní brigády v termínu 28. 3. 2020. Obec by chtěla požádat občany, zda by si dle svých sil individuálně uklidili prostranství před svými domy.
- Zrušení výběru poplatků za komunální odpad a psy na rok 2020 v termínu 19. 3. 2020 a 26. 3. 2020. V případě, že máte možnost, prosím zaplaťte poplatky na bankovní účet obce Pšánky 37026511/0100 s variabilním symbolem = číslo popisné. Poplatek za dospělou osobu trvale žijící v obci činí 300,- Kč; za dítě trvale žijící v obci činí 200,- Kč; za stavbu určenou k rekreaci činí 300,- Kč; za psa činí 50,- Kč. Osobní placení poplatků v úředních hodinách bude možné po ukončení mimořádných opatření.
- Zrušení akce Vítání jara v termínu 4. 4. 2020. Akce bude případně nahrazena v termínu 20. 6. 2020 akcí Svatý Jan – konání této akce bude později upřesněno.
Vyvěšeno: 12.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf

Sbírka zákonů
Sbírka zákonu České republiky, obsah 129.
Vyvěšeno: 26.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Omezení rozsahu některých nevyužívaných nebo málo využívaných autobusových a vlakových spojů
S ohledem na aktuálně nižší poptávku po cestování v našem kraji přistupujeme od pondělí 30. 03. 2020 k dalšímu omezení rozsahu některých nevyužívaných nebo málo využívaných autobusových a vlakových spojů.
Vyvěšeno: 26.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů
Sbírka zákonu České republiky, obsah 122 - 128.
Vyvěšeno: 24.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
Vyvěšeno: 20.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů
Sbírka zákonu České republiky, obsah 106 - 108.
Vyvěšeno: 18.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Omezení komerčních linek od dnešního dne, tj. od 18. 03. 2020
Vážení zástupci měst a obcí, dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s přijatým nařízením Vlády ČR, které se týká omezení pohybu osob, dochází i na dálkových linkách k výraznému poklesu přepravovaných cestujících. Dálkové linky jsou v našem kraji převážně provozovány na komerční riziko dopravců, tj. bez dotace Královéhradeckého kraje. S ohledem na charakter linek, většinou spojení s Prahou, kam poptávka po dopravě razantně poklesla, případně lze alternativně využít přestup na vlakové spojení, přistoupili dopravci k omezení komerčních linek od dnešního dne, tj. od 18. 03. 2020.
Vyvěšeno: 18.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozhodnutí č. 2
Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu. Nařizuje na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchycích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty).
Vyvěšeno: 18.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Praktické rady pro občany – koronavirus
Hygienické zásady – myjte si často ruce mýdlem, několikrát denně alespoň 30 vteřin. Nemůžete si umýt ruce? Použijte dezinfekci. Používejte jednorázové kapesníky, nekašlejte a nekýchejte do dlaní (nejlépe do kapesníku nebo do ohybu paže). ... Buďte, prosím, na sebe i na okolí ohleduplní a opatrní, dodržujte hygienické zásady, zůstávejte co nejvíce doma. Nesdružujte se!!!
Vyvěšeno: 18.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Vláda doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí
Na základě výše uvedeného USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření vláda doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. V případě potřeby se Obec Pšánky dle svých možností pokusí zajistit výše uvedeným osobám pomoc při zvládání základních životních potřeb. V případě nutnosti volejte: 777 018 630 (Zubr), 605 215 434 (Hvězdová) či 776 045 548 (Zubrová).
Vyvěšeno: 17.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů
Sbírka zákonu České republiky, obsah 96 - 99.
Vyvěšeno: 17.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Opatření obecné povahy
Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 mění opatření obecné povahy schválené usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 221 takto: I. v části 2 II přílohy se slova „Jiříkov – Neugersdorf III/6 - III/7“ nahrazují slovy „Rumburk – Neugersdorf III/3/22 – III/3/23“. II. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 17. března 2020 00:00 a pozbývá platnosti 4. dubna 2020 23:59.
Vyvěšeno: 16.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Finanční úřad reaguje na aktuální situaci – zveřejnění úředních hodin
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje, že od pondělí 16. března 2020 budou pracoviště Finančního úřadu (pracoviště v Hradci Králové, Trutnově, Náchodě, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou) přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen, které jsou dočasně upravené na: PONDĚLÍ a STŘEDA OD 8.00 do 11.00 hodin.
Vyvěšeno: 16.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů
Sbírka zákonu České republiky, obsah 84 - 90.
Vyvěšeno: 16.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů
Sbírka zákonu České republiky, obsah 83. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Vyvěšeno: 16.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Usnesení Vlády České republiky
Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření. I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou, ...
Vyvěšeno: 16.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Nouzový stav
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření.
Vyvěšeno: 14.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Informace Ministerstva vnitra
Změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR Ministerstvo vnitra dne 13. března 2020 vydalo upravené mimořádné opatření k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR, které na rámec mimořádného opatření č. j. MV- 48168-1/OAM-2020 ze dne 12. března 2020: • Zvyšuje se vzdálenost vymezující pásmo od státní hranice České republiky pro přeshraniční pracovníky na 100 km • Rozšiřuje výjimky z povinnosti překračovat vnitřní hranice pouze na stanovených místech o nákladní leteckou dopravu.
Vyvěšeno: 13.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Informace Ministerstva spravedlnosti
Probační a mediační služba vzhledem k vyhlášení nouzové situace v ČR a přijímaným opatřením v této souvislosti bude v agendě zajištění kontroly výkonu trestu obecně prospěšných akci postupovat následovně: jednotlivé případy výkonu trestu OPP, nebude-li ze strany poskytovatele míst pro výkon trestu OPP z hygienických, karantenních a preventivně organizačních důvodu umožněn výkon trestu, posuzovat jako odsouzeným nezaviněnou, objektivní překážku výkonu trestu OPP. Poskytovatele města a obce tedy v jednotlivých soudních okresech požádáme, aby v tomto případě informovali místně příslušné středisko PMS. Po obnovení běžného provozu bude chybějící část výkonu trestu OPP individuálně řešena jak s odsouzenými, tak s poskytovateli míst výkonu trestu OPP a soudy. Rozhodnutí o neumožnění výkonu trestu OPP vzhledem k nouzovém stavu je na individuálním vyhodnocení každého poskytovatele.
Vyvěšeno: 13.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Informace Ministerstva zemědělství
Informace Ministerstva zemědělství: 1. Prioritou je vyzvat občany k uklidnění ohledně zásob potravin, potravinářský průmysl je schopen produkovat dostatek potravin pro občany, zásobování potravinami je bezproblémové, naopak z hlediska plynulosti systému není žádoucí realizovat masové nákupy; 2. Prosba na starosty – monitorovat případné problémy či náměty zemědělců a výrobců potravin v daných regionech a aktivně je komunikovat směrem k MZe; 3. Prosba a avízo směrem ke starostům – welfare zvířat – může se reálně stát, že majitel zvířete bude umístěn na infekční oddělení a nebude tak mít reálnou možnost starat se o zvířata (nakrmit, podojit apod.) – aby se zabránilo týrání zvířat, tak budou obce požádány o zajištění potřeb těchto zvířat.
Vyvěšeno: 13.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů
Sbírka zákonu České republiky, obsah 75 - 81.
Vyvěšeno: 13.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Mimořádné opatření
Mimořádné opatření - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky
Vyvěšeno: 13.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Nouzový stav
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 201 o přijetí krizového opatření.
Vyvěšeno: 13.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Nouzový stav
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 200 o přijetí krizového opatření.
Vyvěšeno: 13.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Nouzový stav
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření.
Vyvěšeno: 13.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Nouzový stav
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 198 o přijetí krizového opatření.
Vyvěšeno: 13.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Nouzový stav
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 197 o současném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky.
Vyvěšeno: 13.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Nouzový stav
Informace k vyhlášení nouzového stavu
Vyvěšeno: 12.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Nouzový stav
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
Vyvěšeno: 12.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Opatření v souvislosti s nouzovým stavem a vydanými mimořádnými opatřeními
Na základě vyhlášení nouzového stavu a vydaných mimořádných opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě bylo rozhodnuto o:
- Zrušení jarní brigády v termínu 28. 3. 2020. Obec by chtěla požádat občany, zda by si dle svých sil individuálně uklidili prostranství před svými domy.
- Zrušení výběru poplatků za komunální odpad a psy na rok 2020 v termínu 19. 3. 2020 a 26. 3. 2020. V případě, že máte možnost, prosím zaplaťte poplatky na bankovní účet obce Pšánky 37026511/0100 s variabilním symbolem = číslo popisné. Poplatek za dospělou osobu trvale žijící v obci činí 300,- Kč; za dítě trvale žijící v obci činí 200,- Kč; za stavbu určenou k rekreaci činí 300,- Kč; za psa činí 50,- Kč. Osobní placení poplatků v úředních hodinách bude možné po ukončení mimořádných opatření.
- Zrušení akce Vítání jara v termínu 4. 4. 2020. Akce bude případně nahrazena v termínu 20. 6. 2020 akcí Svatý Jan – konání této akce bude později upřesněno.
Vyvěšeno: 12.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Seznam nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1. 2. 2020.
Vyvěšeno: 12.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I. Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.
Vyvěšeno: 10.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: ? osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, II. osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Vyvěšeno: 10.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, na základě doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Vám zasíláme informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě. Prosíme o zveřejnění těchto materiálů na informačních kanálech Vašeho města či obce (na nástěnkách, webových či facebookových stránkách apod.)
Vyvěšeno: 05.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Provozování jednotné obecní kanalizace
Vážená paní starostko, pane starosto, obracíme se na Vás ve věci provozování kanalizace na území Vaší obce, která není zakončená centrální čistírnou odpadních vod (dále jen „ČOV“). V případě, že již máte na celém území obce, včetně spádových obcí, vybudovanou kanalizaci s centrální ČOV nebo již plníte níže uvedené povinnosti, považujte tento dopis pouze jako informativní. V opačném případě věnujte pozornost níže uvedeným informacím, které vyplývají zejména ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VaK“).
Vyvěšeno: 05.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Oznámení občanům
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků za komunální odpad a za psy na rok 2020 bude probíhat: 19. 3. 2020 od 19 do 20 hodin na obecním úřadě; 26. 3. 2020 od 19 do 20 hodin na obecním úřadě. Poplatek za: osobu trvale žijící v obci činí 300,- Kč; dítě trvale žijící v obci činí 200,- Kč; stavbu určenou k rekreaci činí 300,- Kč; psa činí 50,- Kč. Poplatky je možno také zaslat na účet obce: číslo účtu: 37026511/0100 variabilní symbol = číslo popisné. Poplatky zaplaťte nejpozději do 31. 3. 2020. Obecní úřad oznamuje občanům možnost vyvážení ořezaných větví a dřeva ze svých zahrad na „čarodějnice“ za mostem. Platnost oznámení od 5. 3. 2020 do 28. 4. 2020
Vyvěšeno: 05.03.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ č. 2 / 2020
Usnesení č. 2 / 2020 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 27. 2. 2020 v budově obecního úřadu od 18:30 hod.
Vyvěšeno: 05.03.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 25.4.2020 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku.
Vyvěšeno: 17.02.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Výroční zpráva Obce Pšánky
Výroční zpráva Obce Pšánky o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 16.01.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 3/2019
Vyvěšeno: 31.12.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2020
Vyvěšeno: 19.12.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
Vyvěšeno: 19.12.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet na rok 2020 - obec Pšánky.
Vyvěšeno: 18.12.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022 (v tis. Kč).
Vyvěšeno: 18.12.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Záměr obce
Záměr obce – poptávka na zajištění sekání veřejné zeleně obce Pšánky
Vyvěšeno: 14.11.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
Vyvěšeno: 05.09.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Závěrečný účet obce Pšánky za rok 2018
Zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2018
Vyvěšeno: 14.06.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
Vyvěšeno: 04.04.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Obecní symboly Pšánky
Dne 28.2.2019 byla dokončena realizace projektu "Obecní symboly pro Pšánky" (18RGI02-0166) za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 28.02.2019Vyvěsil: Zubr Václav
Strategický rozvoj
Strategický rozvoj obce Pšánky na období 2017 - 2027
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <