Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Veřejná vyhláška
Veřejá vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Vyvěšeno: 14.11.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ č. 8 / 2018
Usnesení č. 8 / 2018 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 8. 11. 2018 v budově obecního úřadu od 18:30 hod.
Vyvěšeno: 12.11.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Záměr obce – poptávka na úklid sněhu na veřejných prostranstvích obce Pšánky
Obec Pšánky vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Pšánky ve věci: úklidu sněhu na veřejných prostranství obce Pšánky.
Vyvěšeno: 09.11.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Záměr obce – poptávka na zajištění sekání veřejné zeleně obce Pšánky
Obec Pšánky vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Pšánky ve věci: zajištění sekání veřejné zeleně obce Pšánky.
Vyvěšeno: 09.11.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 6/2018
Vyvěšeno: 08.11.2018Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Usnesení z ustavujícího zasedání
Usnesení z ustavujícího zasedání obce Pšánky ze dne 29. 10. 2018.
Vyvěšeno: 04.11.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Zápis o výsledku voleb
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Pšánky
Vyvěšeno: 06.10.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1.
Vyvěšeno: 17.09.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Závěrečný účet obce Pšánky za rok 2017
Zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2017
Vyvěšeno: 28.06.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet obce Pšánky na rok 2018.
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Strategický rozvoj
Strategický rozvoj obce Pšánky na období 2017 - 2027
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2018
Vyvěšeno: 04.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020.
Vyvěšeno: 03.10.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
 
Created by Obec Pšánky