Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Vyvěšeno: 16.10.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Oznamujeme Volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu České republiky se konají: v pátek 20. října 2017 od 14:00 hod. do 22:00 hod.; v sobotu 21. října 2017 od 8: 00 hod. do 14:00 hod. Volební místnost v obci je na adrese: Obecní úřad Pšánky, Pšánky 10.
Vyvěšeno: 05.10.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Usnesení ze zasedání OZ č. 6 / 2017
Usnesení č. 6/ 2017 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 27. 9. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 19 hod.
Vyvěšeno: 03.10.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020.
Vyvěšeno: 03.10.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě.
Vyvěšeno: 18.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
Vyvěšeno: 18.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat Obecní úřad Pšánky, aby mohl ve dnech voleb 20. a 21. října 2017 do Poslanecké sněmovny a Parlamentu České republiky hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. V případě Vašeho zájmu o hlasování do přenosné volební schránky kontaktujte Obecní úřad na telefonní číslo 775922049.
Vyvěšeno: 18.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 27. září 2017 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 18.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Upozornění
Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů.
Vyvěšeno: 18.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Opékání kýty
Obec Pšánky srdečně zve všechny místní občany a chalupáře na opékání kýty v sobotu 14. 10. 2017 od 15 hodin v hostinci U Růženky.
Vyvěšeno: 15.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 07.10.2017 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve slouvě, či dodatku.
Vyvěšeno: 15.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 14e odst. 7 zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) Jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: Paní Ing. Janu Marcalíkovou nar. 25.6.1954.
Vyvěšeno: 09.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s § 14c písm. f) zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) informujeme: V obci Pšánky je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Pšánky, Pšánky 10, 503 15 Nechanice.
Vyvěšeno: 05.09.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2017 - 2020 (v tis. Kč).
Vyvěšeno: 29.08.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 5. září 2017 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 29.08.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Oznámení
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Vyvěšeno: 29.08.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu s § 14c písm. c) č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu pěti členů.
Vyvěšeno: 21.08.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Závěrečný účet obce Pšánky za rok 2016
Obec Pšánky: Výkaz Fin 2-12-M; Rozvaha k 31. 12. 2016; Výkaz zisku a ztráty za rok 2016; Příloha účetní uzávěrky za rok 2016; Protokol – Finanční výbor; Protokol – Kontrolní výbor; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pšánky, IČ. 48146994 za rok 2016. Ostatní doplňující údaje: Údaji o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a další finanční operace, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pšánky za rok 2016 jsou přílohou tohoto závěrečného účtu a k nahlédnutí na obecním úřadě.
Vyvěšeno: 20.06.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrovičky za období 2011-2016
Vyvěšeno: 12.06.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Návrh závěrečného účtu obce Pšánky za rok 2016
Obec Pšánky: Výkaz Fin 2-12-M; Rozvaha k 31. 12. 2016; Výkaz zisku a ztráty za rok 2016; Příloha účetní uzávěrky za rok 2016; Protokol – Finanční výbor; Protokol – Kontrolní výbor; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pšánky, IČ. 48146994 za rok 2016. Ostatní doplňující údaje: Údaji o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a další finanční operace, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pšánky za rok 2016 jsou přílohou tohoto závěrečného účtu a k nahlédnutí na obecním úřadě.
Vyvěšeno: 31.05.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Mikroregion Nechanicko
Návrh závěěrečného účtu za rok 2016 sestavený v Kč ke dni 31. 12. 2016
Vyvěšeno: 09.05.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Obecní úřad Pšánky oznamuje občanům poplatek za komunální odpad na rok 2017
Obecní úřad Pšánky oznamuje občanům poplatek za komunální odpad na rok 2017: 200,- Kč na osobu s trvalým pobytem; 100,- Kč na dítě do 15 let; 200,- Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci
Vyvěšeno: 11.04.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Rozpočet
Schválený rozpočet Mikroregionu Nechanicko na rok 2017
Vyvěšeno: 23.03.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Rozpočet na rok 2017
Rozpočet obce Pšánky na rok 2017
Vyvěšeno: 20.03.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled - Obec Pšánky
Vyvěšeno: 20.03.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled Mikroregionu Nechanicko na rok 2016 - 2020
Vyvěšeno: 20.03.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce na rok 2017
Na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017 (návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2017 prošel dne 26.10.2016 prvním čtením) Vám sdělujeme výši finančního vztahu státního rozpočtu Vašeho města / městyse / Vaší obce na rok 2017, a to: účelová dotace – příspěvek na výkon státní správy 57 800,- Kč.
Vyvěšeno: 03.01.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2017
Vyvěšeno: 15.12.2016Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Pšánky