Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 2/2018
Vyvěšeno: 17.05.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Oznámení
Zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2017
Vyvěšeno: 14.05.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ č. 5 / 2018
Usnesení č. 4/ 2018 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 3. 5. 2018 v budově obecního úřadu od 19 hod.
Vyvěšeno: 06.05.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 sestavený v Kč ke dni 31.12.2017 - Mikroregion Nechanicko
Vyvěšeno: 03.05.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Vodné a stočné
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné.
Vyvěšeno: 03.05.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 27.04.2018 do dne 28.05.2018 je na všech územních pracovištích (s výjimkou Územního pracoviště v Nové Pace) Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 899490/18/2700-11460-608125, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.
Vyvěšeno: 26.04.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se koná 03. května 2018 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Vyvěšeno: 23.04.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Otevírání kontejneru
V letním období od 1. 6. 2018 – do 2. 9. 2018 bude kontejner otevřen každou sobotu.
Vyvěšeno: 04.04.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 1/2018
Vyvěšeno: 19.03.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Obecní úřad Pšánky oznamuje občanům poplatek za komunální odpad na rok 2018
Obecní úřad Pšánky oznamuje občanům poplatek za komunální odpad na rok 2018: 300,- Kč na osobu s trvalým pobytem; 200,- Kč na dítě do 15 let; 300,- Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek ze psa činí 50,- Kč. Poplatek lze uhradit 16.3.2018 od 18 hod. v místním hostinci. Poplatek lze uhradit na obecním úřadě: každé pondělí od 19 - 20 hodin do 16. 4.2018; nebo platbou na obecní účet: 37026511/0100. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. května kalendářního roku.
Vyvěšeno: 06.03.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za r. 2017.
Vyvěšeno: 06.03.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet obce Pšánky na rok 2018.
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Strategický rozvoj
Strategický rozvoj obce Pšánky na období 2017 - 2027
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2018
Vyvěšeno: 04.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020.
Vyvěšeno: 03.10.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Závěrečný účet obce Pšánky za rok 2016
Obec Pšánky: Výkaz Fin 2-12-M; Rozvaha k 31. 12. 2016; Výkaz zisku a ztráty za rok 2016; Příloha účetní uzávěrky za rok 2016; Protokol – Finanční výbor; Protokol – Kontrolní výbor; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pšánky, IČ. 48146994 za rok 2016. Ostatní doplňující údaje: Údaji o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a další finanční operace, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pšánky za rok 2016 jsou přílohou tohoto závěrečného účtu a k nahlédnutí na obecním úřadě.
Vyvěšeno: 20.06.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Návrh závěrečného účtu obce Pšánky za rok 2016
Obec Pšánky: Výkaz Fin 2-12-M; Rozvaha k 31. 12. 2016; Výkaz zisku a ztráty za rok 2016; Příloha účetní uzávěrky za rok 2016; Protokol – Finanční výbor; Protokol – Kontrolní výbor; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pšánky, IČ. 48146994 za rok 2016. Ostatní doplňující údaje: Údaji o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a další finanční operace, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pšánky za rok 2016 jsou přílohou tohoto závěrečného účtu a k nahlédnutí na obecním úřadě.
Vyvěšeno: 31.05.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
 
Created by Obec Pšánky