Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1.
Vyvěšeno: 17.09.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 6.10.2018 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku.
Vyvěšeno: 10.09.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Jmenování okrskové volební komise
V souladu § 17 ods.6 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky jmenuji členy okrskové volební komise: Renata Chaloupská, Lucie Danielová, Marie Bezvodová, Vladimír Žižka, Václav Středa
Vyvěšeno: 06.09.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Upozornění
Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 06.09.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Rozhodnutí
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 2/2018 ze dne 05. 09. 2018 o ukončení mimořádných klimatických podmínek.
Vyvěšeno: 05.09.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace
Vyvěšeno: 03.09.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ č. 7 / 2018
Usnesení č. 7 / 2018 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 30. 8. 2018 v budově obecního úřadu od 19 hod.
Vyvěšeno: 03.09.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu § 17 ods.6 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: Moniku Málkovou
Vyvěšeno: 24.08.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 3/2018
Vyvěšeno: 06.08.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise podle § 15 písm. d) zákona 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018 stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise: 5 členů.
Vyvěšeno: 06.08.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Oznamujeme: Volby do zastupitelstev obcí se konají: v pátek 5. října 2018 od 14:00 hod. do 22:00 hod.; v sobotu 6. října 2018 od 8:00 hod. do 14:00 hod. Volební místnost v obci na adrese: Obecní úřad Pšánky, Pšánky 10, jeden volební okrsek.
Vyvěšeno: 06.08.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Volby do Zastupitelstva obce Pšánky
Seznam vytvořených volebních obvodů, jejich popis a počet členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech pro volby do Zastupitelstva obce Pšánky konané ve dne 5. a 6. října 2018.
Vyvěšeno: 28.06.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Závěrečný účet obce Pšánky za rok 2017
Zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2017
Vyvěšeno: 28.06.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet obce Pšánky na rok 2018.
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Strategický rozvoj
Strategický rozvoj obce Pšánky na období 2017 - 2027
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2018
Vyvěšeno: 04.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020.
Vyvěšeno: 03.10.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
 
Created by Obec Pšánky