Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Záměr obce – dodatek pachtovní smlouvy č. 131/2011
Obec Pšánky vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Pšánky ve věci: uzavření dodatku pachtovní smlouvy č. 131/2011 mezi obcí Pšánky a Rolnickou a.s. Králíky - úprava ceny pronájmu pachtovaných pozemků.
Vyvěšeno: 25.10.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Záměr obce – darovat Královéhradeckému kraji pozemek v k. ú. obce Pšánky
Obec Pšánky vyhlašuje ve smyslu § 39, odst. 1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Pšánky ve věci: darovat Královéhradeckému kraji pozemek pod silnicí č. III/3265 v k. ú. obce Pšánky; pozemek parcelní číslo 268/12 o výměře 307 m2 (ostatní plocha - silnice)
Vyvěšeno: 23.10.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Záměr obce – pachtovní smlouva části pozemku p. č. 122/7
Obec Pšánky vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Pšánky ve věci: uzavření pachtovní smlouvy části pozemku p. č. 122/7 v k. ú. Pšánky (pronájem výměry 0,0452 ha z celkové výměry 0,0752 ha).
Vyvěšeno: 23.10.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů České
Sbírka zákonů České republiky, částka 424 - 426.
Vyvěšeno: 21.10.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Vyvěšeno: 20.10.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů České
Sbírka zákonů České republiky, částka 421.
Vyvěšeno: 20.10.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů České
Sbírka zákonů České republiky, částka 416 - 420.
Vyvěšeno: 18.10.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů České
Sbírka zákonů České republiky, částka 407 - 414.
Vyvěšeno: 13.10.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů České
Sbírka zákonů České republiky, částka 398 - 402.
Vyvěšeno: 09.10.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Nařízení Krajské hygienické stanice
Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 1/2020.
Vyvěšeno: 03.10.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Sbírka zákonů České
Sbírka zákonů České republiky, částka 158.
Vyvěšeno: 03.10.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Usnesení vlády České republiky
Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.
Vyvěšeno: 03.10.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Usnesení vlády České republiky
Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření - hromadné akce.
Vyvěšeno: 03.10.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ č. 7 / 2020
Usnesení č. 7 / 2020 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky, konaného dne 25. 9. 2020 v budově obecního úřadu od 18:00 hod.
Vyvěšeno: 02.10.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Oznámení obce Pšánky o povinně zveřejňovaných dokumentech
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce obce Pšánky http://psanky.info/obec/deska.php (sekce finanční hospodaření).
Vyvěšeno: 02.10.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 4/2020
Vyvěšeno: 02.10.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).
Vyvěšeno: 18.09.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 3/2020
Vyvěšeno: 17.09.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1. 8. 2020.
Vyvěšeno: 07.09.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 2/2020
Vyvěšeno: 17.08.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření organizace 48146994 Obecní úřad Pšánky, číslo změny: 1/2020
Vyvěšeno: 06.08.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Vyvěšeno: 30.07.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Závěrečný účet
Závěrečný účet Pšánky za rok 2019.
Vyvěšeno: 26.06.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Vyvěšeno: 03.04.2020Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Výroční zpráva Obce Pšánky
Výroční zpráva Obce Pšánky o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 16.01.2020Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Termíny otevření obecního kontejneru rok 2020
Vyvěšeno: 19.12.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Vyvěšeno: 19.12.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet na rok 2020 - obec Pšánky.
Vyvěšeno: 18.12.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022 (v tis. Kč).
Vyvěšeno: 18.12.2019Vyvěsila: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Vyvěšeno: 05.09.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Vyvěšeno: 04.04.2019Vyvěsil: Zubr Václav Ke stažení pdf
Strategický rozvoj
Strategický rozvoj obce Pšánky na období 2017 - 2027
Vyvěšeno: 22.12.2017Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <